V E S P E R A
 • kutna garnitura BRISEL
 • razne boje i uzorci tkanina
 • mogućnost biranja elemenata sa i bez ležaja i kutije za posteljinu
 • sastav sa slike (dim: 388*190*265 cm), bez ležaja i kutije, A kategorija štofa
 • 20.930,00 kn
 • -15%
 • 17.790,00 kn

 • kutna garnitura BRISEL
 • razne boje i uzorci tkanina
 • sastav sa slike (dim:315*190 cm), s pomoćnim ležajem/bez kutije, C kategorija štofa
 • 13.940,00 kn
 • -15%
 • 11.849,00 kn

 • kutna garnitura SALVADOR
 • 244*224 cm
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 18.880,00 kn
 • -20%
 • 15.104,00 kn

 • kutna garnitura PANDORA XXL
 • razne boje i uzorci tkanina
 • pomoćni ležaj
 • 392*226*170 cm
 • 19.150,00 kn
 • -20%
 • 15.320,00 kn

 • kutna garnitura PANDORA L
 • razne boje i uzorci tkanina
 • pomoćni ležaj
 • 316*226 cm
 • 16.340,00 kn
 • -20%
 • 13.072,00 kn

 • kutna garnitura PANDORA M
 • razne boje i uzorci tkanina
 • pomoćni ležaj
 • 255*170*80 cm
 • 11.240,00 kn
 • -20%
 • 8.990,00 kn


 • kutna garnitura MADERA
 • razne boje i uzorci tkanina
 • s madracem i kutijom za posteljinu
 • 280*218 cm
 • *16.130,00 kn
 • -15%
 • 13.710,50 kn

*cijena sastava sa slike


 • kutna garnitura MADERA
 • razne boje i uzorci tkanina
 • s madracem i kutijom za posteljinu
 • 280*218 cm
 • *14.290,00 kn
 • -15%
 • 12.146,50 kn

*cijena sastava sa slike


 • kutna garnitura OPAL ”U” forma
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 354*227*200 cm
 • *14.190,00 kn
 • -15%
 • 12.061,50 kn
 • “L” forma
 • 278*200 cm, ležaj 220*120 cm
 • 8.980,00 kn
 • -15%
 • 7.633,00 kn

*cijena sastava sa slike


 • kutna garnitura KUBA
 • 267*185 cm
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 12.100,00 kn
 • -15%
 • 10.285,00 kn


 • kutna garnitura SOHO “U” forma
 • ležaj, sanduk za posteljinu
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 15.200,00 kn*
 • -15%
 • 12.920,00 kn

*cijena sastava sa slike (326*235*158 cm)


 • kutna garnitura SIENA
 • ležaj
 • 320*190 cm
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 13.850,00 kn
 • -15%
 • 11.772,50 kn

 • kutna garnitura FERERA
 • 318*188 cm
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 14.800,00 kn
 • -20%
 • 11.840,00 kn

 • kutna garnitura PORTO
 • 318*188 cm
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 13.144,00 kn
 • -15%
 • 11.172,00 kn

 • kutna garnitura LONDON
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 329*184 cm
 • 12.700,00 kn
 • -15%
 • 10.795,00 kn

 • kutna garnitura PALOMA
 • ležaj, sanduk za posteljinu
 • 273*230*110 cm
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 14.800,00 kn
 • -20%
 • 11.840,000 kn

 • kutna garnitura HYDRA
 • sa ležajem i sandukom za posteljinu
 • 272*272 cm
 • 11.890,00 kn
 • -20%
 • 9.984,00 kn

 • kutna garnitura ALLEGRA
 • ležaj, sanduk za posteljinu
 • 287*195*108 cm
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 13.600,00 kn
 • -20%
 • 10.880,00 kn

 • kutna garnitura CASTI III
 • s kutijom za posteljinu i pomoćnim ležajem
 • 302*205 cm
 • 13.690,00 kn
 • -30%
 • 9.583,00 kn

 • kutna garnitura NORA
 • ležaj, sanduk za posteljinu
 • 280*230*110 cm
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 13.400,00 kn
 • -20%
 • 10.720,00 kn

 • kutna garnitura COMO XL/U
 • ležaj, sanduk za posteljinu
 • 325*208*177*95 cm
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 12.200,00 kn
 • -20%
 • 9.760,00 kn

 • kutna garnitura YOKA
 • s pomoćnim ležajem i kutijama za pohranu
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 310*250 cm
 • 10.340,00 kn
 • -30%
 • 7.238,00 kn


 • kutna garnitura COMO
 • ležaj, sanduk za posteljinu
 • 235*177*95 cm/ležaj:200*160 cm
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 8.720,00 kn
 • -20%
 • 6.976,00 kn
 • kutna garnitura COMO L
 • ležaj, sanduk za posteljinu
 • 325*208*95 cm/ležaj:200*160 cm
 • 9.640,00 kn
 • -20%
 • 7.712,00kn

 • kutna garnitura KATJA
 • 250*215 cm
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 11.400,00 kn
 • -20%
 • 9.120,00 kn

 • kutna garnitura MACAO
 • razne boje i uzorci tkanina
 • s kutijom za posteljinu i pomoćnim ležajem
 • 282*190 cm
 • 15.296,00 kn
 • -48%
 • 7.953,00 kn

 • kutna garnitura LAGUNA
 • ležaj, sanduk za posteljinu
 • 253*180*95 cm
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 11.200,00 kn
 • -20%
 • 8.960,00 kn

 • kutna garnitura ASTI
 • s kutijom za posteljinu i pomoćnim ležajem
 • 278*175 cm
 • 10.640,00 kn
 • -30%
 • 7.448,00 kn

 • garnitura GROSSO 3+2+1
 • razne boje i uzorci tkanina
 • trosjed, dim: 205*105*75 cm, ležaj: 225*105 cm
 • cijena: 10.920,00 kn
 • -20%
 • 8.736,00 kn
 • dvosjed, dim: 204*107*69 cm, ležaj: 105*184 cm
 • cijena: 9.990,00 kn
 • -20%
 • 7.992,00 kn
 • fotelja, dim: 85*92*75 cm
 • cijena: 4.700,00 cm
 • -20%
 • 3.760,00 kn

 • kutna garnitura BOLOGNA
 • s kutijom za posteljinu i pomoćnim ležajem
 • 263*224 cm
 • 13.980,00 kn
 • -50%
 • 6.990,00 kn

 • kutna garnitura DONA
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 233*167*77 cm, ležaj 200*142 cm
 • 10.200,00 kn
 • -20%
 • 8.160,00 kn


 • kutna garnitura PIKOLO
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 233*167*77 cm/ležaj 200*142 cm
 • 10.200,00 kn
 • -20%
 • 8.160,00 kn


 • kutna garnitura MANILA
 • ležaj, kutija za odlaganje
 • 240*175 cm/ležaj 200*160 cm
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 8.960,00 kn
 • -20%
 • 7.168,00 kn


 • kutna garnitura MIA
 • razne boje i uzorci tkanina
 • mogućnost biranja različitih dimenzija
 • *7.400,00kn
 • -15%
 • 6.290,00 kn

*cijena sastava sa slike (dim:260*160 cm)


 • kutna garnitura DORA
 • razne boje i uzorci tkanina
 • mogućnost ugradnje ležaja i kutije za posteljinu
 • 260*190 cm
 • cijena na upit

 • TDF DORA
 • razne boje i uzorci tkanina
 • mogućnost ugradnje ležaja i ladica
 • trosjed s ležajem
 • 7.560,00 kn
 • -15%
 • 6.426,00 kn

 • kutna garnitura MONZA
 • ležaj, kutija za odlaganje
 • 226*170 cm
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 8.140,00 kn
 • -20%
 • 6.512,00 kn

 • kutna garnitura VERONA XL
 • ležaj, kutija za posteljinu
 • 300*225 cm
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 5.820,00 kn
 • -10%
 • 5.238,00 kn

 • kutna garnitura ALFA
 • razne boje i uzorci tkanina
 • ležaj, sanduk za posteljinu
 • 265*165 cm, ležaj 115*200 cm
 • 5.690,00 kn
 • -10%
 • 5.121,00 kn

 • kutna garnitura Mini Ring
 • ležaj, sanduk za posteljinu
 • 280*240 cm
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 5.500,00
 • -10%
 • 4.950,00 kn

 • kutna garnitura VERONA LKG
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 270*185 cm, ležaj 130*200
 • 5.130,00 kn
 • -10%
 • 4.617,00 kn

 • kutna garnitura DIJANA
 • ležaj, sanduk za posteljinu
 • 240*180 cm
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 4.980,00 kn
 • -20%
 • 3.984,00 kn

 • TDF KONGO
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 15.040,00 kn
 • -20%
 • 12.032,00 kn

 • garnitura TINA 3+2+1 (ležaj, sanduk za posteljinu)
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 10.680,00 kn
 • -10%
 • 9.612,00 kn

 • trosjed UNA
 • razne boje i uzorci tkanina
 • pomoćni ležaj, sanduk
 • 200*90 cm
 • 2.730,00 kn
 • -10%
 • 2.457,00 kn
 • dvosjed UNA
 • 2.440,00 kn
 • -10%
 • 2.196,00 kn
 • fotelja UNA
 • 1.860,00 kn
 • -10%
 • 1.674,00 kn

 • trosjed NEDA
 • razne boje i uzorci tkanina
 • 160*105*85 cm
 • 3.030,00 kn
 • -10%
 • 2.727,00 kn
 • dvosjed NEDA (po narudžbi trosjed, fotelja)
 • 120*105*85 cm
 • 2.480,00 kn
 • -10%
 • 2.232,00 kn
 • fotelja NEDA
 • 80*105*85 cm
 • 1.810,00 kn
 • -10%
 • 1.629,00 kn